Hondentaal van binnenuit

Hét boek over hondenopvoeding

“Hondentaal van binnenuit” verscheen voor het eerst in 2001. Sindsdien heeft het boek aan vernieuwende visie op het gebied van hon denopvoeding niets ingeboet. De auteur baseert zich op zijn zeer brede opleiding en op 20 jarige ervaring als dier-gedragstherapeut.

Hondentaal van binnenuit plaatst de lezer met de voeten in de hondenwereld. Hij leert zijn hond met respect voor zijn (on)mogelijkheden van binnenuit te begrijpen en aan te voelen. Alle onderwerpen die daarbij voor de hondeneigenaar van belang zijn komen aan bod:

* psychologische ontwikkeling van puppy naar volwassenheid
* hondengedrag in vergelijk met mensengedrag
* leuke annekdotes
* hoe honden leren
* de relatie tussen eigenaar en hond

De schrijfstijl is zeer toegankelijk. In heldere taal worden alle onderwerpen beschreven, aangevuld met leuke voorbeelden en anekdotes.

Godfried Dols is erkend dier-gedragstherapeut en oprichter van Godfried Dols Hondenschool in Limburg. In Gedragspraktijk ‘de Hondentolk’ behandelt hij relationele gedragsproblemen van honden d.m.v. huisbezoek.