Helemaal uit Spanje

Vandaag kreeg ik weer eens een oproep per mail om een goede plek te zoeken voor een hond. Yaco deze keer. Niet eentje van hier, maar geïmporteerd uit Spanje. “Kan niet in dit gezin blijven, zoek een nieuw baasje”.

De laatste jaren zijn er meer en meer organisaties ontstaan die honden uit het buitenland aanbieden voor opvang in Nederland. Het is allemaal even triest. De ene organisatie biedt zwerfhonden aan, de andere red honden van een wisse door omdat niemand hun wil. Weer een andere organisatie zoekt nieuwe eigenaren in het buitenland voor afgedankte racehonden. Allemaal instanties die honden via internet aanbieden. Een nobel streven zou je denken. Er zijn echter grote mitsen en maren aan verbonden!

Honden uit een ander land waarvoor een nieuw gezin gezocht wordt, zijn vaak getraumatiseerde honden. Of honden die niet gesocialiseerd zijn op een redelijk drukke maatschappij als de Nederlandse. Zo worden honden uit vele Europeese landen op internet aangeboden, op zoek naar een nieuw baasje. Het leidt vaak tot ellende voor alle partijen. Met veel liefde en zorgdrang wordt een hond uitgekozen. Vaak gaat de aankomende nieuwe eigenaar de hond ook nog in Spanje ophalen. Vaak blijkt de hond al kort na aankomst in het gezin niet goed te functioneren. Dergelijke honden zijn vaak gewend op super goed voor zichzelf te zorgen en op te komen. Vaak ook hebben ze gezworven en geleerd om te knokken voor hun rechten.

Zo’n hond is niet geschikt voor een gezinsleven in Nederland. Als het dan niet goed blijkt te gaan, wordt er weer met veel liefde een nieuw gezin gezocht voor de arme hond. Grote kans dat het ook daar weer fout gaat.
Ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die honden die het slecht hebben, willen helpen. Door ze echter naar Nederland te halen worden de problemen vaak alleen maar groter. Niet alleen in Nederland, maar ook in het land van herkomst is er geen enkele prikkel om de problemen op te lossen. Het is niet ondenkbaar dat de hondenhandel zelfs dit soort situaties uitbuit om er geld aan te verdienen. Aan ellende van dieren is gemakkelijk te verdienen.

De oplossing ligt in het land van herkomst. Dáár moet wetgeving komen over het houden en fokken van honden. Door de honden naar andere landen te verkassen blijft het probleem in land van herlkomst in stand. Daarnaast zitten de Nederlandse asiels boordevol honden die niemand wil. Waarom wil je er dan persé een uit Spanje?