Kortdurende behandeling in 3 stappen

Gedragspraktijk de Hondentolk ® kent geen langdurende behandelingen. Na het intakegesprek volgen meestal slechts enkele afspraken waarna het probleem verholpen is. De aanpak van het probleemgedrag van je hond is toegespitst op jouw gezinssituatie. Dat begint met een intake bij jou thuis.

Godfried Dols biedt effectieve oplossingen in drie eenvoudige stappen.

No-nonsence uitleg en een directe benadering. Het gedrag van de hond wordt met zachte hand bijgestuurd waar het kan, maar ook door  grenzen te stellen als het moet.
Zijn aanpak is verrassend anders, met veel kennis van zaken, ervaring en fingerspitzengefühl.

Stap 1

Intakegesprek: de diagnose

Je maakt telefonisch een afspraak voor een intakegesprek. Godfried Dols komt bij jou thuis de situatie analyseren en een plan van aanpak opstellen.

Een intakegesprek duurt al gauw 1,5 uur. Het doel is om helder te krijgen welke problemen er spelen en het stellen van een diagnose. Tijdens het gesprek is de hond aanwezig. De observatie levert eveneens veel informatie op.

Godfried heeft het talent om snel een juiste inschatting te maken van waar de schoen wringt. Hij geeft aan of en hoe de problemen opgelost kunnen worden en hoe lang de verwachtte behandelduur is. Ook geeft hij een indicatie van de behandelkosten. Heb je vertrouwen in het voorstel n de therapeut, dan kun je gelijk een vervolgafspraak maken om de behandeling te starten.

Gedragsdeskundige Godfried Dols werk uitsluitend met huisbezoeken.

Stap 2

Behandeling en adviezen

Je krijgt gerichte adviezen die in korte tijd resultaten zullen opleveren. Alles wordt in heldere bewoordingen doorgesproken. Bijvoorbeeld over hoe je in bepaalde situaties moet handelen, over tijdelijke huisregels en privileges die je hond mag hebben.

Bij gedragsproblemen met een emotionele lading zoals angst of trauma zal de therapeut complementaire (alternatieve) behandelmethodes adviseren. Zoals magnetiseren, kinesiologie (doen van spiertesten) en het uittesten van bloesem-essences. Deze worden eveneens in Gedragspraktijk de Hondentolk uitgevoerd.

Elke week is er een telefonische evaluatie. Twee weken na eerste behandelafspraak wordt een nieuwe afspraak in de praktijk gepland. De voortgang wordt dan besproken, en ook wordt gekeken naar zaken die misschien nog niet goed uit de verf komen.

Stap 3

Individuele praktijklessen

Het voorbereidend werk dat je in je gezin moest uitvoeren is inmiddels klaar. Je hebt de adviezen enkele weken goed opgevolgd en ook heb je deelgenomen aan de vervolgafspraken. Waar nodig zijn de adviezen aangepast. Daardoor zal het gedrag van je hond in korte tijd sterk verbeterd zijn. De gezagsverhoudingen van de personen in je gezin t.o.v. de hond zijn nu optimaal.

Nu de onderliggende oorzaken aangepakt zijn is het is tijd voor enkele individuele praktijklessen. Het meeste ongewenste gedrag is per ongeluk aangeleerd. Het is een automatisme geworden. Om dat te doorbreken is praktische training nodig.  Het kan bijvoorbeeld  gaan om agressie, uitvallen, angst, onzekerheid, onhandelbaarheid.

Meestal kun je na twee of drie praktijklessen de behandeling succesvol en naar tevredenheid afsluiten.

Vraag de Hondentolk®

1 + 1 = ?