Is mijn puppy dominant?

Op de een of andere manier is het begrip ‘dominantie’ -het willen overheersen van een ander- hot in de hondenwereld. In hondenboeken en op internet wordt uitgelegd dat honden in een roedel leven. Dat is hun natuurlijke samenlevingsvorm. En omdat iedere hond een eigen plek heeft in de rangorde -de een boven of beneden de ander- zou de hond de neiging hebben zijn eigen plek te ‘veroveren’. Dominantie zou dus nodig zijn.

Cursisten vertellen natuurlijk graag over hun puppy. Hoe lief hij is en hoe leuk en grappig. Ik zie aan hun blije gezichten dat ze verliefd zijn op hun nieuwe aanwinst. Toch hoor ik met enige regelmaat ook iemand een verhaal vertellen over wat er gebeurd is, waarna de eigenaar het hondje dominant noemt.

“Als ik met haar wil gaan wandelen, loopt ze net de helft van het tuinpad af en gaat dan pontificaal zitten. Ze is dan met geen mogelijkheid meer te bewegen verder te lopen. Wel, wil ze graag terug naar de voordeur!”.

Of “… steeds als ik met haar wil spelen wordt ze bijterig”. En wat te denken van een jonge hond die steeds weer op de bank wil springen en niet reageert op bestraffend ‘nee’ of wegduwen? Is die ook dominant?

Het mag dan zo zijn dat het gezin de functie vervuld van een vervangend roedel, maar van die dominantie neigingen zie ik nooit veel! Het woord krijgt veel te veel nadruk en lading. Puppy’s worden al dominant genoemd wanneer ze het tuinpad niet verder dan de helft willen aflopen.

Ik heb nog nooit een dominante baby gezien!

Puppy’s zijn niet dominant!

Ze willen de wereld ontdekken en dat kan met veel energie gepaard gaan! Soms onstuimig, soms in stapjes, en soms even met een pas-op-de-plaats.
Zo is een puppy die halverwege het tuinpad gaat zitten en ‘niet meer verder wil’ niet dominant, maar bang dat hij de weg naar de opening van het hol niet meer terug vindt! Ook al is dat slechts op 3 meter afstand. Puppy willen graag de wereld ontdekken en doen dat door de cirkel om hun hopopening -de voordeur- met beetjes groter te maken. Als ze dan tijd nodig hebben om de indrukken te verwerken gaan ze zitten. Verder doorlopen is dan geen optie meer, terug naar de voordeur lopen wel.

Puppy’s moeten de wereld ontdekken, en dat vraag om volharding!

En het puppy dan die steeds maar tegen de bank op springt en niet op een ‘nee’ of straf lijkt te reageren? Is die dan ook niet dominant? Hij blijft immers proberen ondanks dat ik het niet wil.
Zoals ik al schreef, puppy’s moeten de wereld ontdekken. Als het dan ‘even tegen zit’ omdat het baasje hem terug van de bank duwt, en de puppy zou opgeven, nou, dan zou er van het ontdekken van de wereld niet veel terecht komen! Puppy’s zijn dus soms erg volhardend in hun pogingen, ook al; lukt het niet of komt er straf. Met veel moed en zelfvertrouwen kunnen ze het dan blijven proberen. Dat is geen dominantie, maar levenslust!

Opvoeden is belangrijker dan trainen

Nu duidelijk is dat dominant gedrag bij puppy’s niet voorkomt, wil dat niet zeggen dat het het gedrag niet bijgestuurd hoeft te worden. Zeker wel! Niet alles wat een puppy wil, kan en zal ontdekken is wenselijk. Het volgen van een puppycursus waar met name aandacht wordt gegeven aan de regels van het opvoeden is dus zeker aan te raden.

© Godfried Dols – de Hondentolk ®


Godfried Dols is oprichter-eigenaar van Honden-Gedragspraktijk de Hondentolk ®. In zijn praktijk behandelt hij d.m.v. gedragstherapie klachten over gedrag van honden op relationele en holistische basis.