Negeren van ongewenst gedrag

Negeren van ongewenst gedrag is falend beleid van veel hondenscholen

In de meer dan 20 jaar dat ik professioneel in de hondenbranche werkzaam ben, is er veel ten goede veranderd. Er is veel meer kennis over gedrag opgedaan, en het via een cursus opvoeden van je hond is nu wel vanzelfsprekend geworden.

De moderne visie van hondenscholen en kynologenclubs is dat straf niet acceptabel is als element binnen opvoeding. Straf is uit, not done in de hondentraining. Ik moet toegeven dat het vele tientallen jaren gewoon was om honden extreem hard aan te pakken. Het gebruik van slipkettingen, prik- en stroombanden was heel gewoon. Als je het gedrag van je hond niet onder controle kreeg was er altijd wel iemand die veelzeggend zei “…geef hem mij maar eens even …”. Het is goed dat tegen die excessen weerstand is ontstaan.

Er ontstond een nieuwe trend in hondentraining: “Wij negeren ongewenst gedrag en belonen gewenst gedrag”. Dat bekt lekker en klinkt positief. Het klinkt aantrekkelijk en verstandig in de oren en lijkt een kwaliteitskenmerk te zijn van een goede hondenschool. De gedachte erachter is niet alleen dat straffen niet meer acceptabel is, maar ook dat ongewenst gedrag verdwijnt als je het niet beloond. Er wordt gesteld dat gedrag ‘uitdooft’ als je het negeert (en dus niet beloond).

Soms klinkt iets aantrekkelijk en wordt het een trend, maar klopt er niets van de visie. Hier is dat het geval! Immers;

Wat zou de wereld er aantrekkelijk en lief uit zien als ongewenst gedrag verdwijnt als je het negeert!

De realiteit is geen sprookje! We zien allemaal om ons heen waar het negeren van ongewenst gedrag in de maatschappij toe leidt! Zo was jarenlang was de politie je beste vriend, maar dat bleek de miskleun van de eeuw. Als iets niet deugt moet je ingrijpen. Zo is het ook bij hondenopvoeding.

“Ongewenst gedrag (zoals blaffen, opspringen, hyperdruk zijn en bijten) heeft een sterk zélfbelonend effect! Dat type gedrag geeft opluchting aan innerlijke onrust en opwinding. En opluchting is belonend. Het gedrag beloont zichzelf. Daardoor verdwijnt het niet, maar wordt sterker! Door ongewenst gedrag van je hond te negeren gedraag je je als falende ouder; je staat erbij en doet niets”.

Tijdens de opvoeding moet de hond leren zich te gedragen naar de sociale regels van de groep (u, uw partner, kinderen, sociale groep, hond). Dus, hoe ga je met elkaar om zodat iedereen binnen de groep zich prettig voelt en goed kan functioneren? Daarbij hoort dat je hond leert welke grenzen er zijn. Gedrag als blaffen, opspringen, bijten of hyperdruk zijn is grensoverschrijdend en storend voor  groepsgenoten.  Juist aan dat soort gedragingen moeten door eigenaren grenzen gesteld worden. Pas daarna kan begonnen worden met een positieve opvoeding. De meeste mensen hebben daar hulp bij nodig, want op de juiste wijze grenzen stellen is niet eenvoudig. Van belang is immers óók dat de straf zelf niet grensoverschrijdend wordt. Een hele klus.

Het opvoeden van een hond is, net als het opvoeden van kinderen, een moeilijke taak. Het vraagt kennis, inzicht en bereidheid je verantwoordelijkheid als ouder van je puppy te nemen. Alleen liefde geven en met je puppy smoezen op de bank is onvoldoende.
De Hondentolk ® helpt u graag en snel bij het adequaat oplossen van gedragsproblemen. 

© Godfried Dols – de Hondentolk ®


Godfried Dols is oprichter-eigenaar van Honden-Gedragspraktijk de Hondentolk ®. In zijn praktijk behandelt hij d.m.v. gedragstherapie klachten over gedrag van honden op relationele en holistische basis.