Een unieke visie in de hondenwereld

Honden leven tegenwoordig als ‘kind’ volwaardig mee in het gezin. Vaak zelfs staat de hond centraal in het gezinsleven. We houden van hem en hij van ons. De hond is onze knuffel in goede en verdrietige tijden. We trekken 24 uur met elkaar op, elke dag weer.

Het is de visie van Godfried dat wanneer je 24 uur per dag met elkaar optrekt, het gedrag ook voor het grootste deel door de relatie bepaald wordt. Veel meer nog dan door raseigenschappen van de hond! En daarmee neemt zijn visie een unieke positie in onder dier-gedragstherapeuten; die stellen juist dat het gedrag van de hond door het ras bepaald wordt.

Probleemgedrag van honden

De relatie is een samenspel van hoe en hoeveel je liefde geeft aan je hond. Van opvoeding, huisregels, van heldere  communicatie, het omgaan met grenzen stellen aan gedrag. Van privileges, do’s en don’ts en een beetje training. Daarom richt Godfried zich pur sang op de relatie tussen mens en hond als er zich probleemgedrag heeft ontwikkeld. Door het veranderen van huisregels, omstandigheden en omgangsvormen van de mensen in het gezin, zorgt Godfried dat het gedrag van de hond verandert. Een unieke en succesvolle aanpak!

Halt toeroepen aan een destructieve visie

Al vele jaren is het bij hondenscholen in Nederland beleid om “ongewenst gedrag te negeren, en gewenst gedrag te belonen”. Dat klinkt aantrekkelijk; zo zou je straf kunnen vermijden. Dat wordt gepresenteerd als een kwaliteitskenmerk van een goede hondenschool. Het idee daarachter is dat hondeninstructeurs niet willen straffen en uitsluitend positief willen trainen. Men stelt dat ongewenst gedrag vanzelf verdwijnt als het niet beloond wordt. Straffen is not-done, volgens deze visie. En dat klinkt best aantrekkelijk!

Kritische blik

Echter, wat zou de wereld er lief en rooskleurig uitzien als dat waar zou zijn! Door niets aan problemen te doen gaan ze vanzelf weg? Natuurlijk niet, de stelling is onzinnig! We zien allemaal om ons heen waar het negeren ( = tolereren) van ongewenst gedrag in de maatschappij toe heeft geleidt! Zo is het ook bij hondenopvoeding. Een hondenschool die deze visie aanhangt weigert hun vaktechnische verantwoordelijkheid te nemen. Men laat cursisten zitten met het ongewenst gedrag van hun hond. Veel hondenbaasjes denken dan dat het aan hún ligt dat het niet lukt om de problemen op te lossen. Niets is echter minder waar!!

Hoe het wél is

“Ongewenst gedrag (zoals blaffen, opspringen, hyperdruk zijn en bijten) heeft een sterk zélfbelonend effect. Dat type gedrag geeft opluchting aan innerlijke onrust en opwinding. En opluchting is belonend. Het gedrag beloont zich dus zelf. Daardoor verdwijnt het niet, maar wordt sterker!

Quote Godfried:
“Door ongewenst gedrag van je hond te negeren gedraag je je als falende ouder; je staat erbij en doet niets. Dat wil je toch niet?!”

Van belang is dat straf op zichzelf echter niet dier-onvriendelijk of grensoverschrijdend mag worden! Godfried Dols heeft zich -naast positief opvoeden- met veel kennis van zaken toegelegd op het op een verantwoorde wijze afbakenen van grensoverschrijdend gedrag van honden.

Kom uit de impasse en vraag hulp bij de gedragsproblemen die je ervaart!